OpenStack控制台无法使用的解决办法

辛辛苦苦的搭建玩openstack发现控制台用不了,原来是nova的配置文件没有定义。

解决办法:

修改配置文件,我的IP是172.16.7.105

vi /etc/nova/nova.conf 
[vnc]
vncserver_listen = 172.16.7.105
vncserver_proxyclient_address = 172.16.7.105
novncproxy_base_url=http://172.16.7.105:6080/vnc_auto.html

重新启动nova的服务

systemctl restart openstack-nova-*

重新刷新打开控制台成功搞定

发表评论

后才能评论